Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Bài thơ: NGÀY XA EM
Thơ Langtu Langdu
Diễn ngâm Quang Nguyen Hong


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]