Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

HÌNH NHƯ

Hình như một chút vấn vương
Chút gì nhớ nhớ thương thương nặng lòng
Hình như một sợi tơ hồng
Vương vào nỗi nhớ cho hồng má ai
Hình như một cánh đào phai
Là mùa xuân đến nhành mai nhuộm vàng
Hình như một chút lỡ làng
Theo dài năm tháng mơ màng tương tư