Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Bến Chờ

Lạnh Đông lại nhớ Thu vàng
Lao xao lá rụng, Cúc vàng trang thơ
Muốn đem sợi nhớ đêm mơ
Trói trời Đông lại để chờ Xuân sang

Ven đê hoa cải nở vàng
Chiều buông nắng xuống mơ màng chơi vơi
Bến chờ con nước đầy vơi
Thu Đông Xuân Hạ người ơi đợi người

Câu hò gọi bến chơi vơi
Người đi, người ở đôi lời sắc son
Mãi mong đợi đến mỏi mòn
Sóng xô, biển động lên non vẫn chờ.

Tiếng người ngọt lịm vần thơ
"Đò ơi" hai tiếng đêm mơ gọi lòng
Người đi người ở đợi mong
Mỏi mòn con nước đục trong dòng đời