Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

BẾN XƯA
Chiều về tha thẩn bến sông
Lững lờ con nước đôi dòng đục trong
Nắng nghiêng sóng lúa trên đồng
Thơm hương cốm mới lại mong mùa về
Hoàng hôn bên bến sông quê
Bến xưa ai đợi, ai về thăm ai

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

ĐÊM BUỒN
Một mình, một chén, một mình thơ
Thao thức năm canh đến thẫn thờ
Nhớ ai, ai nhớ chiều xuân ấy
Lệ ướt bờ mi, ướt ý thơ
Gom nhặt nhớ thương vào năm tháng
Gửi mơ vào mộng một chữ chờ
Dòng sông quê mẹ chiều ai đợi
Sim tín hoàng hôn tím đêm mơ