Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Vòng tay ấm áp đêm đông
Bờ môi trao gửi mặn nồng năm canh
Bình minh một khoảng trời xanh
Bồi hồi mới biết lòng anh mơ hoài