Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

BÀI THƠ NÀO EM VIẾT
Bài thơ nào rồi em sẽ viết
Mãi tận bây giờ vẫn biệt tin nhau
Biết tìm ai sẻ nửa giọt sầu
Để em viết vần thơ gửi tình mình trong đó


CHIỀU THU
Chiều thu lất phất mưa bay
Lá vàng xào xạc heo may chuyển mùa
Tần ngần hạ vừa đi qua
Vấn vương, vương vấn nhạt nhòa chiều thu

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

CHIỀU TRÊN BIỂN

Bãi biển chiều nay tay trong tay
Nhớ thương, thương nhớ mãi vơi đầy
Heo may gợi nhớ chiều thu ấy
Ánh mắt tình ai mãi nồng say


HƯƠNG NHÀI
Trời chiều chừng một gang tay
Vội buông vạt áo gói ngày làm đêm
Ngắm Quỳnh e ấp trắng mềm
Thương Nhài hương thoảng bên thềm chờ ai