Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

DÁNG XUÂN


Chồi xuân biêng biếc nõn nà
Như em mười tám mặn mà chiều xuân
Dáng xuân bất chợt tần ngần
Một thời xưa ấy rất gần mà xa